Over ons

Woongroep Het Wereldhuis

Woongroep het Wereldhuis wil als beschermde woonvorm een veilige plek zijn met een goed sociaal klimaat waar iedere bewoner in zijn uniek zijn wordt geaccepteerd.

Missie en visie

De naam Wereldhuis wil verbeelden dat wij samen met onze bewoners een meerkleurig geheel vormen waarin ieder individu een plaats mag innemen met zijn eigen cultuur, geloof en achtergrond. 
Het Wereldhuis is toegankelijk voor onze specifieke doelgroep (b.v. voormalig asielzoekers, vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel met een psychiatrische aandoening en of een lichte verstandelijke beperking, maar kunnen ook afkomstig zijn uit Nederland) 
Het Wereldhuis heeft respect voor iedere levensbeschouwing, religie en maatschappelijke opvatting. Mits respectvol en met inachtneming van de bij ons geldende regels.
Wij sluiten ons aan bij het gedachtegoed van de WMO; op eigen kracht en vermogen maximaal meedoen aan de samenleving en het te allen tijde verder versterken van de eigen kracht, zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoner.

Binnen onze organisatie staan de zorgvraag en de behoefte van de bewoner centraal. Door het geven van de juiste en begrijpelijke voorlichting proberen wij hen te ondersteunen in het maken van keuzes. Zelfbeschikking en keuzevrijheid zijn daarbij belangrijke waarden waarbij wij bewoners bewust maken van hun eigen competenties, kracht en kennis. Het doel is hiermee ook het gevoel van eigenwaarde te versterken en perspectief te bieden voor de toekomst. 

Essentieel in onze werkwijze is dat wij de bewoner niet zien als slachtoffer maar als mens. In onze omgang met bewoners staan dan ook begrippen centraal als gelijkwaardigheid, respect, normalisatie, participatie en volwaardig burgerschap. Door samenwerking met en inspanningen van andere organisaties kunnen onze bewoners actief meedoen in de samenleving. Zo nemen dagbesteding en andere activiteiten een belangrijke plaats in. 

Door onze kleinschaligheid zijn wij in staat daar waar gewenst en nodig is snel te handelen. Er wordt een open communicatie gehanteerd binnen een betrokken team van medewerkers waardoor in de basis alles bespreekbaar is.

 

Logo Het Wereldhuis

Mascha ter Doest

Directeur het Wereldhuis BV

De mensen die er werken

Het team van het Wereldhuis bestaat uit een directeur, woonbegeleiders, assistent woonbegeleiders.

Daarnaast plaatsen wij jaarlijks twee stagiaires vanuit verschillende opleidingen. 

Wij maken gebruik van verschillende vrijwilligers zoals taalmaatjes, bezoek vrijwilligers en iemand van Vluchtelingenwerk Nederland om ons en onze cliënten bij te staan in de procedures. 

Alle betrokkenen zijn zeer bevlogen mensen met het hart op de goede plaats. Met veel enthousiasme, geduld en de nodige levenservaringen helpen wij jou moeilijke keuzes te maken en begeleiden wij jou naar de juiste partners.
Wij doen ons best om jou een huiselijk, geborgen en veilig gevoel te geven.
Wij willen onze cliënten weer een “thuisgevoel” geven waarin zij met al hun problemen terecht kunnen. 

Het is goed om te beseffen dat samenwerking en wederzijds vertrouwen de sleutel is om te komen tot goede resultaten.

Meer weten over Het Wereldhuis?

Heb je vragen over onze werkwijze of wil je meer weten over onze organisatie? Neem dan contact met ons op.

Bel ons op 0570 – 547000 of maak gebruik van het contactformulier.

Kom in contact met onze vestiging op Ma- Vrij 09:00 - 17:00

Ooievaarstraat 6

7413TC Deventer

Tel. 0570 547 000                           
info@hetwereldhuis.nl